OnarTun

Betongenterprise med tiltransportert grunn- og røyrleggjararbeid inne i byggetomta.

 

Oppstart desember 2014, ferdigstilling av kontraktsarbeid september 2015.

 

Kontraktsverdi ca 19,2 mill eks.mva.