Utrustningskai Eldfisk

Forsterkning av kaiplata på austsida. Her skal Eldfisk transporterast ut på lekter i februar. I samband med dette er det òg ein del av enterprisen å byggja tre nye 200-tonns pullerfundament i tillegg til å forsterka kaikant med eit nytt fendersystem. Prosjektet omfattar bl.a støyping av ca 300m3 betong og skal ferdigstillast til primo januar 2014. Engelsen Entreprenør er inne som hovudentreprenør.