Kai Tittelsnes

Prosjektet består av komplett rehabilitering av ein gamal kai med dårleg og korrosjonsskada beresystem av stål.

Engelsen Entreprenør har her bort inn 11 nye stålpelar som nytt beresystem, med ei ny sjølvberande betongplate og skjeggdragar. Nye kaiskinner og pullere vart etablert.

 

Jobben stillar krav til noko sjøarbeid med utfordrande forskaling, samt presisjon i støypeprosessen - med tanke på fall.

 

Ferdigstilling i februar 2014.