Oppstart betongarbeid på AMFI-senteret.

Betongarbeidet med nytt parkeringshus på Amfi senteret er no godt i gang.

 

Det nye anlegget rommar om lag 340 nye parkeringsplassar. Når bygget står ferdig neste sumar, vil det totalt vere plass til rundt 500 bilar på heile senteranlegget. Parkeringsanlegget skal også bli hoverparkering for kulturhuset, og alle aktivitetane knytt til dette.

 

 

Forventa overlevering er tenkt til sumarferien 2014. Når bygget står ferdig, og ny innkøyring er på plass, skal det utførast betydelege ombyggingsarbeid i eksisterande parkeringsanlegg.

 

Framdrift kan du følgja her.