Engelsen Entreprenør med storkontrakt på Bømlo

Engelsen Entreprenør vart valgt fram som beste anbydar i konkurransen om byggjing av den nye miljøsentralen til SIM på Bømlo.

 

Kontrakten vert utført som ein hovudentreprise og har ei rame på ca 35 millionar eks.mva. Engelsen Entreprenør skal levere komplett bygg, inkl grunnarbeid og utomhusarbeid.

 

Grunnarbeid: Risa

Betongarbeid: Engelsen Entreprenør

Tømmer: Dommersnes og Larsen

Teknisk: Apply

 

Arbeidet har halde på ei stund og betongarbeidet er påbegynt. Anlegget skal vere klart for å ta i mot boss ultimo 2016.

 

Følg framdrifta i prosjektet på våre referansesider.