Engelsen Entreprenør får eit ansiktsløft på verdsveven.

Engelsen Entreprenør lanserer i desse dagar sin ny nettstad, saman med Engelsen Bygg og Engelsen Anlegg.

 

Nettstaden gir oss eit ansiktsløft på verdsveven, og skal fungere som ein informasjons- og kommunikasjonskanal mot tilsete, kundar og andre interessentar.

 

Ved å nytta menyen øverst på sida kan ein t.d ta eit djupdykk i firmaets historie og referansar, følgje framdrifta i eksisterande prosjekt eller kome i kontakt med våre tilsette.