Betongarbeidene på ungdomsskulen er i gong

Betongarbeidene på Bremnes Ungdomsskule er i full gong.

Formann Ronny Habbestad og prosjektleiar Alf Halland Nesse har stålkontroll på jobben som skal gå til langt ut i 2017.

 

Det skal etablerast over 2700m2 golv på grunn med holdekker over. Det vert også levert ferdige sirkulære betongsøyler, samt veggelementer og sjakter. Amfiet vert laga i betongelement.

 

I desse dagar startar me også opp betongarbeidene på den nye symjehallen som ligg i same tomta. Her skal Engelsen Entreprenør ha komplett ansvar for betongarbeiden - inkludert ytterveggar og dekker, samt plasstøypte symjebasseng og stupetårn. 

 

Følg jobben på Facebook eller på våre referansesider.

 

https://www.facebook.com/Engelsen-Entrepren%C3%B8r-as-445665642294979/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf