Lærling

Engelsen Entreprenør as er ei godkjent læreverksemd. Me satsar på lærlingar for å rekruttera gode medarbeidarar. Me tar inn 2-3 lærlingar i året.

 

Alle våre lærlingar er tilknytta ByggOpp Hordaland. Gå inn på http://hordaland.byggopp.no/ og les om det å vere lærling i bygg- og anleggsbransjen.

 

Ynskjer du å søkja lærlingeplass hos oss kan du gjera dette via e-post eller pr. post. Kontaktinformasjon finn du her.